Bekjempelse og forebygging av menneskehandel

Tittel

Arbeidsdokument fra Kommisjonen: Evaluering og overvåking av gjennomføringen av EUs plan for beste praksis, standarder og prosedyrer i forbindelse med bekjempelse og forebygging av menneskehandel

Status:

Siste nytt

Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 17.10.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens arbeidsdokument, dansk utgave)

Dette dokument er en følge af de konklusioner, Rådet (retlige og indre anliggender) vedtog den 8.-9. november 2007, hvori Kommissionen blev opfordret til at udarbejde en "evaluerings- og overvågningsrapport […] om EU's plan1 for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel […] med henblik på at sikre, at bekæmpelsen af menneskehandel fortsætter i 2008". I december 2007 rundsendte Kommissionen et spørgeskema til medlemsstaterne, hvori den bad om ajourførte oplysninger om gennemførelsen af de nationale politikker til bekæmpelse af menneskehandel. Også andre organer med ansvar for gennemførelsen af visse af foranstaltningerne i handlingsplanen blev hørt.

Dette dokument giver et overblik over foranstaltningerne til bekæmpelse af menneskehandel i EU og Norge. I første del ses der nærmere på den aktuelle politik til bekæmpelse af menneskehandel i medlemsstaterne, mens der i anden del ses nærmere på EU-organers gennemførelse af foranstaltninger. I tredje del fremsættes forslag til, hvordan foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel kan fortsættes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.10.2008