Arkiver i Europa: digitale utfordringer

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet. Referat fra Den europeiske arkivgruppe. Arkiver i Europa: Den digitale alderens utfordringer. Andre statusrapport til Rådet

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I november 2005 vedtog Ministerrådet en henstilling om fremme af samarbejdet på arkivområdet i Europa [1]. Henstillingen opfordrer til, at der oprettes en europæisk arkivgruppe (EAG) bestående af eksperter, som er udpeget af medlemsstaterne og EU's institutioner for at sikre samarbejde og koordinering af generelle emner vedrørende arkiver. Rådet anbefaler endvidere en række prioriterede foranstaltninger, som EAG skulle følge op på.

I 2008 fremlagde EAG en situationsrapport for Rådet om gennemførelsen af henstillingen fra 2005 [2]. I rapporten bemærker EAG, at digital arkivering er ved at ændre forholdet mellem arkivtjenesterne og dem, som skaber dokumenterne, såvel som den rolle, som arkiver og arkivarerne spiller inden for de offentlige myndigheder og samfundet. Rapporten konkluderede, at arkivtjenesterne skulle foretage en mere detaljeret undersøgelse af deres rolle og vurdere betydningen af eksisterende arkivbegreber, -procedurer og -processer. Fire år efter dens første rapport fremlægger EAG en opfølgningsrapport. Rapporten blev vedtaget af den europæiske arkivgruppe på mødet i København den 30. maj 2012.

1 EUT L 312 af 29.11.2005, s. 55.
2 Situationsrapport til Rådet SEK(2008) 2364; KOM(2008) 500.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2012