Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Den europeiske grense- og kystvakt
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
Kontraktsregler for salg av varer
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter