EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
24.10.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
24.10.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
24.10.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
24.10.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
24.10.2020
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
24.10.2020
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
24.10.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
24.10.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
24.10.2020
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
24.10.2020
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
24.10.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5- og Euro 5+
24.10.2020
Godkjenning av L-treonin av to stammer av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.10.2020
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.10.2020
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
24.10.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
24.10.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
24.10.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
24.10.2020
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
24.10.2020
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
24.10.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
24.10.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
24.10.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
24.10.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
24.10.2020
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
24.10.2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse