Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felleseuropeisk koronasertifikat: gjennomføringsbestemmelser om oppfriskningsdoser
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2021 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ajourføring 2021 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Serbia
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra New Zealand
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Moldova
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Georgia
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Italia, Nederland og Polen
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Godkjenning av kalsiumfruktoborat som ny mat
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform som ny mat
Godkjenning av 3-fukosyllaktose (3-FL) som ny mat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinatrin m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen 'Ile-de-France'
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2021 - 30.12.2021

Sider