Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet
01.04.2010

2010/133

11.12.2010
10.12.2010
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart
19.01.2003

2009/099

26.09.2009
05.05.2004
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
19.12.2002

2003/053

17.05.2003
08.12.2003
Samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg
19.07.2010

2010/071

01.02.2011
19.07.2010
Endringsbestemmelser til forordningen om doble skipsskrog
21.12.2009

2010/106

01.11.2010
16.11.2010
Registre over lisenser og supplerende sertifikater til lokomotivførere
02.02.2010

2011/118

01.11.2011
28.10.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.3.2010
01.04.2010

2010/108

02.10.2010
06.04.2010
Rapporteringsstandard for forordningen om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport
25.11.2009

2010/104

01.11.2010
01.11.2010
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer
28.12.2009

2010/076

12.06.2010
28.09.2010
Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy
01.01.2010

2010/062

12.06.2010
15.09.2010
Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
01.01.2010

2010/062

12.06.2010
15.09.2010
Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
01.01.2010

2010/062

12.06.2010
15.09.2010
Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet
01.09.2009

2010/012

01.10.2010
29.01.2010
Metode for vurdering av måloppnåelse for jernbanesikkerhetsdirektivet
03.07.2009

2010/012

01.10.2010
29.01.2010
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet
11.01.2010

2010/088

03.07.2010
02.07.2010
Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip
04.07.2008

2010/073

12.06.2010
29.06.2010
Støy for fører på jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2010/063

12.06.2010
18.06.2010
Deler og utstyr på jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2010/063

12.06.2010
18.06.2010
Styremekanismer på jordbruks- eller skogbrukstraktorer
01.01.2010

2010/063

12.06.2010
18.06.2010
Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
15.09.2010

2010/028

15.09.2010
01.07.2010
Skjema for dokumentasjon av fartsskriverdata

2010/070

12.06.2010
Radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktorer

2010/044

01.05.2010
31.05.2010
Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II
10.09.2009

2010/058

01.05.2010
Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Sør-Korea
30.06.2009

2009/144

05.12.2009
05.02.2010
Motorkjøretøyers gjenbrukelighet
15.12.2006

2006/077

15.12.2006
Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane
19.07.2010

2010/030

19.07.2010
12.03.2010
Endring av direktivet om skipsutstyr
21.07.2009

2009*/080

21.07.2009
03.07.2009
Det europeiske jernbanebyrået (endring)
01.01.2009

2010/031

13.03.2010
12.03.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009
28.11.2009

2010/033

13.03.2010
28.11.2009
Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
01.02.2007

2007/165

08.12.2007
24.03.2008
Seter, setefester og hodestøtter i motorvogner
21.04.2006

2006/077

08.07.2006
Endring av 2. førerkortdirektiv
30.09.2008

2008/128

06.12.2008
09.03.2009
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser
01.01.2009

2009/145

05.12.2009
09.12.2009
Innlandstransport av farlig gods: nasjonale bestemmelser
06.04.2009

2009/142

05.12.2009
05.12.2009
Kontrollapparater på veiene og på autoriserte verksteder
13.02.2009

2009/143

05.12.2009
Supplering av felles standarder for sivil luftfartssikkerhet
29.04.2010

2009/098

01.11.2009
05.11.2009
Kjørelys om dagen
07.02.2011

2009/043

07.02.2011
07.02.2011
Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg
01.07.2004

2005/014

01.04.2007
30.10.2009
Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom
20.04.2009

2009/108

23.10.2009
23.10.2009
Utøvelse av luftfartstjenester når det gjelder arbeidsmetoder og driftsprosedyrer
05.08.2008

2009/109

23.10.2009
26.10.2009
Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester
01.01.2009

2009/008

06.02.2009
20.03.2009
Felles standarder for luftfartssikkerhet
20.08.2008

2009/067

30.05.2009
20.10.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 13.7.2009
16.07.2009

2009/110

23.10.2009
16.07.2009
Krav til automatiske systemer til utveksling av flydata som støtter dataforbindelsestjenester
06.02.2009

2009/100

26.09.2009
02.10.2009
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
01.09.2011

2009/043

01.09.2011
09.10.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 14.11.2008
16.11.2008

2009/015

06.02.2009
17.11.2008
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet
07.01.2013

2009/085

07.01.2013
02.10.2009
Tilpasning av vedlikeholdskrav til ulike kategorier av luftfartøyer
29.10.2008

2009/070

30.05.2009
31.07.2009
Bruk av IMOs system for identifikasjon av rederier og registrerte eiere
01.01.2009

2009/084

04.07.2009
04.07.2009
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
01.09.2008

2009/048

25.04.2009
24.04.2009
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken
16.11.2007

2008/030

15.03.2008
29.04.2008
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.4.2009
10.04.2009

2009/071

30.05.2009
15.04.2009
Justering av vedlikeholdsbeviset for luftfartøy
29.10.2008

2009/070

30.05.2009
31.07.2009
Tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
16.07.2009

2009/066

30.05.2009
02.06.2009
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
23.12.2008

2009/064

30.05.2009
04.06.2009
Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart
15.11.2007

2009/050

01.07.2009
04.05.2009
Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart
03.12.2007

2009/049

01.07.2009
04.05.2009
Krav til den nasjonale tilsynsvirksomheten innenfor lufttrafikkstyring
29.11.2007

2008/071

01.07.2009
22.07.2008
Avskaffelse av grensekontroll for transport på vei og indre vannnveier (kodifisering)
04.12.2008

2009/032

14.03.2009
24.09.2009
Rampeinspeksjoner av fly og helikoptre
20.10.2008

2009/014

06.02.2009
19.03.2009
Interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
28.10.2008

2009/034

14.03.2009
17.03.2009
Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
05.04.2008

2009/003

06.02.2009
13.03.2009
Støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy
06.07.2008

2008/003

06.07.2008
17.12.2008
Synsfelt og vindusviskere for traktorer
01.05.2008

2008/097

27.09.2008
26.01.2009
IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene
07.07.2008

2008/117

08.11.2008
12.01.2009
Interoperabilitet i europeisk jernbaneinfrastruktur
01.07.2008

2008/129

06.12.2008
05.12.2008
Felles standarder for luftfartssikkerhet
05.05.2008

2008/118

08.11.2008
19.11.2008
Forlengelse av gyldighetsperioden for typesertifikater for visse fly- og helikoptre utstedt i det tidligere Sovjetunionen
30.03.2008

2008/119

08.11.2008
08.11.2008
Felles normer for luftfartssikkerhet
01.02.2008

2008/087

05.07.2008
16.07.2008
Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
24.03.2006

2007/145

27.10.2007
14.12.2007
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
24.04.2007

2007/118

29.09.2007
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
10.10.1998

1999/055

01.05.1999
Gjensidig godkjenning av maritime sertifikater
30.10.2007

2006/035

20.10.2007
01.01.2012
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2005

2005/037

12.03.2005
Fritidsbåtdirektivet
16.06.1996

1994/044

01.06.1996
01.01.1995
Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser
31.12.2005

2004/151

31.12.2005
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
04.07.2003

2004/041

01.01.2005
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
23.11.2003

2003/178

06.12.2003
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
09.05.2006

2003/155

09.05.2006
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
17.11.2004

2003/157

17.11.2004
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
04.08.2003

2002/056

04.08.2003
01.03.2004
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
01.01.2005

2003/049

01.01.2005
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
09.09.2003

2002/106

09.09.2003
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
22.07.2003

2002/056

22.07.2003
Dekk for motorvogner og tilhengere
03.08.2002

2002/026

20.04.2002
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
26.09.2000

2001/075

20.06.2001
Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
31.12.2000

2001/062

31.12.2001
Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer
11.11.1998

1999/085

26.06.1999
16.09.1999
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
01.01.1999

1999/040

18.06.1999
01.10.1999
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
01.01.2019

2019/089

30.03.2019
15.02.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner
17.09.1997

1997/024

17.09.1997
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: rapporteringsskjema
02.05.2007

2007/116

29.09.2007
29.09.2007
Regler for databaserte reservasjonssystemer for luftfart
15.03.1999

1999/148

01.08.2000
Tilsyn med roroferger og hurtiggående rutebåter
01.12.2000

1999/179

01.12.2000
Skipsutstyrsdirektivet
01.01.1999

1998/119

Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007

Sider