Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Uruguay
03.03.2012

2012/132

14.07.2012
14.07.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Kapp Verde
29.12.2011

2012/132

14.07.2012
14.07.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Bangladesh
29.12.2011

2012/132

14.07.2012
14.07.2012
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser
14.08.2009

2012/007

11.02.2012
03.12.2011
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser

2012/112

16.06.2012
16.06.2012
Samtrafikkevnen for drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystem
01.01.2012

2012/111

16.06.2012
19.06.2012
Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
31.03.2009

2008/003

31.03.2009
16.07.2008
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om innstigningskrav
03.03.2012

2012/156

01.11.2012
25.05.2012
System for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
31.05.2011

2012/058

31.03.2012
08.05.2012
Avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere: endringsbestemmelser
16.07.2011

2012/081

01.05.2012
01.05.2012
Typegodkjenning av kjøretøy: tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
19.06.2011

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av motorkøretøyer: gjennomføringsbestemmelser angående fotgjengere og andre bløte trafikkanter
02.06.2011

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet infrastruktur
01.06.2011

2012/057

31.03.2012
11.04.2012
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
09.04.2011

2012/026

11.02.2012
24.04.2012
Førerkortdirektivet (til 2013)
01.07.1996

1994/007

01.07.1996
01.07.2004
Felles regler for regulering av lufttrafikk (ATFM)
26.11.2011

2012/027

11.02.2012
26.09.2011
Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer
09.12.2012

2012/043

01.05.2012
01.05.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr
10.12.2011

2012/051

01.05.2012
09.01.2012
Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer
24.11.2011

2012/043

01.05.2012
01.05.2012
Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser
29.09.2011

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Passasjerseter for traktorer
02.03.2011

2012/008

11.02.2012
01.05.2012
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
01.05.2011

2012/008

11.02.2012
01.05.2012
Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Direktivet om skipsutstyr (endring)
06.04.2010

2010/068

12.06.2010
09.01.2012
Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 21.11.2011
23.11.2011

2012/065

01.05.2012
25.11.2011
Retningslinjer for rapportering om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport
12.08.2011

2012/056

31.03.2012
Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk: gjennomføringsbestemmelser
02.06.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: innarbeiding av FN/ECE-regelverk
01.05.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
01.03.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy
01.02.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer
30.11.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy
30.11.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy
29.11.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy
29.11.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy
17.07.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Styringsgruppen for SafeSeaNet
01.08.2009

2012/061

01.05.2012
01.05.2012
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
15.11.2012

2011/152

03.12.2011
26.03.2012
Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater
08.02.2010

2012/025

11.02.2012
13.10.2011
Samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: referansedokument for jernbanekjøretøy
01.04.2011

2011/143

03.12.2011
05.12.2011
Standardformat for samsvarserklæring for jernbanekjøretøy
02.06.2011

2012/024

11.02.2012
15.02.2012
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
31.12.2011

2011/141

31.12.2011
06.01.2012
Datautveksling mellom landene for å kontrollere at utstedte førerkort er unike
03.02.2010

2010/122

11.11.2010
11.11.2010
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter: overgangsordninger
12.04.2011

2011/151

03.12.2011
22.12.2011
Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly
29.04.2011

2011/148

03.12.2011
12.12.2011
Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2011/126

03.12.2011
13.12.2011
Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2011/126

03.12.2011
13.12.2011
Teknisk spesifikasjon for støy for konvensjonelle tog
03.05.2011

2011/144

03.12.2011
05.12.2011
Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre: endringsbestemmelser
31.12.2011

2011/142

31.12.2011
05.12.2011
Utstedelse av godkjennelser for jernbanesikkerhet
31.12.2010

2011/145

03.12.2011
02.12.2011
Utstedelse av jernbanesikkerhetssertifikater
30.12.2010

2011/146

03.12.2011
02.12.2011
Transport av farlig gods: særbestemmelser for visse land
07.02.2011

2011/139

03.12.2011
03.12.2011
Europeisk rådgivende utvalg for intelligente transportsystemer (ITS)
25.05.2011

2011/140

03.12.2011
03.12.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning
04.02.2010

2011/113

01.11.2011
01.11.2011
Utslipp fra lette biler og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
03.01.2009

2011/113

01.11.2011
01.11.2011
Støtteben til motorsykler (kodifisering)
01.01.2010

2011/113

01.11.2011
01.11.2011
Lys og lyssignaler på motorsykler
01.01.2010

2011/113

01.11.2011
01.11.2011
Havnestatskontroll: kriterier for vurdering av rederiene
01.01.2011

2011/119

01.11.2011
Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om flaggstatskriterier
01.01.2011

2011/119

01.11.2011
01.11.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 19.4.2011
20.04.2011

2011/120

01.11.2011
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
01.01.2010

2011/066

02.07.2011
12.10.2011
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: moduler for vurdering av overenstemmelse av samtrafikkomponenter
01.01.2011

2011/103

01.04.2013
04.10.2011
Retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverk
25.08.2010

2011/104

01.10.2011
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
25.08.2002

2003/081

01.01.2004
11.03.2011
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om bombehunder
21.07.2010

2011/056

21.05.2011
02.09.2011
Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer
19.02.2010

2011/047

21.05.2011
26.07.2011
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
25.10.2010

2011/080

02.07.2011
05.07.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010
07.07.2010

2011/082

02.07.2011
09.07.2010
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart luftfart
16.01.2007

2007/120

29.09.2007
Harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart
16.01.2007

2007/120

20.09.2007
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
20.05.2007

2007/119

29.09.2007
15.11.2007
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet
01.07.2009

2011/052

21.05.2011
23.05.2011
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet
31.01.2007

2011/053

21.05.2011
23.05.2011
Bevegelseshemmede og togtrafikk
01.07.2008

2011/054

21.05.2011
23.05.2011
Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
19.01.2007

2007/052

09.06.2007
11.03.2011
Teknisk kontroll med motorkøretøyer og tilhengere: vurdering av defekter
28.07.2010

2011/055

21.05.2011
21.05.2011
Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel
30.04.2010

2011/010

01.05.2011
05.05.2011
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
29.04.2010

2010/137

11.12.2010
29.04.2011
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk
05.02.2004

2003/013

05.02.2004
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
28.10.2010

2011/036

02.04.2011
01.05.2011
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
18.06.2010

2010/089

01.03.2011
02.07.2010
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmål
10.07.2010

2011/037

02.04.2011
05.04.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 22.11.2010
23.11.2010

2011/034

02.04.2011
25.11.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010
09.09.2010

2011/015

02.04.2011
15.09.2010
Veikontroll av nyttekjøretøyer: risikovurdering av feil og mangler
28.07.2010

2011/038

02.04.2011
02.04.2011
Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem
02.07.2009

2011/043

02.04.2011
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter
01.01.2009

2007/167

01.01.2009
01.01.2009
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
29.04.2010

2010/138

11.12.2010
01.03.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
29.04.2010

2010/139

11.12.2010
01.03.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
29.04.2010

2010/138

11.12.2010
01.03.2011
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet
29.04.2010

2010/075

12.06.2010
01.03.2011
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
08.01.2010

2010/107

02.10.2010
01.03.2011
Nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart
29.04.2010

2010/074

12.06.2010
01.03.2011
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
03.03.2007

2010/078

12.06.2010
Endringer til fordningen om luftdyktighet for luftfartøyer
05.03.2010

2010/140

11.12.2010
21.12.2010
Havnestatskontroll: utvidede skipsinspeksjoner
01.01.2011

2010/135

01.01.2011
01.01.2011

Sider