Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
08.12.2013

2014/092

17.05.2014
19.05.2014
Sikkerhetsmål for jernbanesystemet: endringsbestemmelser
02.01.2014

2014/093

17.05.2014
19.05.2014
Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser
26.07.2007

2007/122

29.09.2007
28.01.2008
Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy
07.06.2010

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
01.01.2007

2007/070

01.01.2007
01.01.2007
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser
01.07.2013

2014/037

09.04.2014
10.04.2014
Sjekkliste for vurdering av sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost
11.07.2013

2014/024

15.02.2014
03.03.2014
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): arbeidsmetoder for sikkerhetsinspeksjoner og overvåking av nasjonal gjennomføring
01.01.2014

2014/027

15.02.2014
04.03.2014
Utstyr for screening av personer på flyplasser
25.02.2013

2013/203

09.11.2013
03.03.2014
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bestemmelser om EU-validering
22.11.2012

2014/024

15.02.2014
03.03.2014
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner
25.08.2013

2014/026

15.02.2014
25.02.2014
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet
01.01.2014

2014/020

15.02.2014
01.07.2013
Prosedyrer for innsendelse av reiseplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
15.11.2012

2013/204

09.11.2013
14.02.2014
Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser om motorsykler
31.10.2013

2014/018

15.02.2014
01.01.2014
Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner
04.01.2013

2013/170

09.10.2013
05.02.2014
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken: endringsbestemmelser
07.12.2012

2013/235

14.12.2013
28.01.2014
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
15.06.2009

2010/136

11.12.2010
03.10.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/123

01.01.2014
01.01.2014
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken
07.12.2012

2013/233

14.12.2013
01.01.2015
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
30.11.2013

2013/169

09.10.2013
30.11.2013
Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
31.12.2011

2011/055

31.12.2011
01.12.2012
Varmeanlegg for motorvogner
09.05.2003

2013/185

09.11.2013
Frontavskjerming av kjøretøyer mot overkjøring
09.08.2001

2013/185

09.11.2013
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.7.2013
12.07.2013

2013/205

09.11.2013
11.07.2013
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa
10.01.2013

2013/202

09.11.2013
01.09.2013
Komponenter og spesifikasjoner for jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
01.04.2014

2013/156

01.04.2014
09.10.2013
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/155

01.01.2014
09.10.2013
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser
01.04.2012

2013/090

04.05.2013
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser
21.03.2013

2013/145

16.07.2013
14.08.2013
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser
21.03.2013

2013/145

16.07.2013
14.08.2013
Bruk av kroppsskannere på lufthavner
01.12.2011

2012/178

01.11.2012
14.08.2013
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
28.10.2012

2013/147

16.07.2013
07.08.2013
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
29.01.2013

2013/128

15.06.2013
18.07.2013
Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser
31.12.2013

2013/143

31.12.2013
01.09.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmetode for foretak med ansvar for trafikk, infrastruktur og vedlikehold
07.06.2013

2013/125

15.06.2013
02.07.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
07.06.2013

2013/125

15.06.2013
02.07.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser
29.01.2013

2013/126

15.06.2013
27.06.2013
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/124

15.06.2013
17.06.2013
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/122

01.01.2014
01.01.2014
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet
25.07.2012

2013/124

15.06.2013
17.06.2013
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
10.06.2008

2012/129

14.07.2012
14.06.2013
Kraftuttak på traktorer og tilhørende skjermer
01.11.2013

2013/061

04.05.2013
23.05.2013
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): bestemmelser angående bøtelegging
06.08.2012

2013/042

16.03.2013
04.06.2013
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften
09.01.2011

2013/091

04.05.2013
06.06.2013
Inspeksjoner innen maritim sikring
30.04.2008

2008/116

08.11.2008
16.01.2009
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler

2013/059

04.05.2013
14.05.2013
Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser
04.06.2012

2012/208

08.12.2012
14.05.2013
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
22.07.2012

2013/087

04.05.2013
08.05.2013
Utrangerte kjøretøy: endringsbestemmelser
31.12.2011

2012/187

01.11.2012
08.03.2013
Sikkerhetsmål for jernbanesystemet
17.05.2012

2013/020

02.02.2013
13.03.2013
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2012
06.12.2012

2013/048

16.03.2013
12.12.2012
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer (revisjon)
10.09.2012

2012/223

01.03.2013
04.03.2013
Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser
19.01.2013

2012/110

19.01.2013
01.07.2012
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA)
08.04.2012

2011/163

01.03.2013
01.03.2013
Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart
20.08.2009

2011/164

01.03.2013
01.03.2013
Luftfartssikkerhet: metodene som brukes for kontroll av personer unntatt passasjerer og håndbagasje
24.08.2012

2013/023

02.02.2013
14.02.2013
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
21.03.2012

2013/023

02.02.2013
14.02.2013
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om kroppsskannere
02.12.2011

2012/179

01.11.2012
14.02.2013
Gjennomføringstiltak for luftfartssikkerhet: systemer til deteksjon av sprengstoff
17.11.2011

2012/178

01.11.2012
14.02.2013
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser for flyfrakt og -post
01.02.2012

2013/023

02.02.2013
14.02.2013
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy
15.04.2012

2013/019

02.02.2013
04.02.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Egypt
09.10.2012

2013/022

02.02.2013
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
19.07.2010

2010/011

01.10.2010
19.07.2010
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
14.12.2009

2011/165

01.03.2013
01.03.2013
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart
01.01.1992

1994/007

15.07.1994
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
26.07.2012

2012/224

08.12.2012
17.12.2012
Metodologi for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs
30.11.2011

2012/199

01.02.2013
30.11.2012
Undersøkelser av sjøulykker
17.06.2011

2012/062

10.12.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy: inkludering av FN-bestemmelser
11.07.2012

2012/209

08.12.2012
11.12.2012
Undersøkelser av sjøulykker: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2011

2012/023

01.02.2013
30.11.2012
Havnestatskontrolldirektivet
01.01.2011

2010/134

01.01.2011
01.01.2011
Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer
01.01.2012

2011/055

21.05.2011
01.12.2012
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
28.09.2005

2005/016

28.09.2005
01.03.2004
Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
27.07.2008

2007/031

27.07.2008
27.07.2008
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om varslingssystemer for overskridelse av kjørefelt
14.05.2012

2012/194

01.11.2012
09.08.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer
11.05.2012

2012/194

01.11.2012
09.08.2012
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
17.11.2011

2012/180

01.03.2013
15.10.2012
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem
13.05.2011

2012/177

29.09.2012
01.10.2012
Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem
01.06.2011

2012/176

29.09.2012
01.10.2012
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall)
28.09.2011

2012/174

29.09.2012
29.09.2012
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer
20.02.2012

2012/157

01.11.2012
25.05.2012
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
03.02.2012

2012/157

01.11.2012
25.05.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr
05.10.2011

2012/051

01.05.2012
05.10.2012
Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer
29.04.2009

2012/006

11.02.2012
20.10.2010
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringsbestemmelser
29.10.2012

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
15.07.2011

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene
26.02.2012

2012/041

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
09.04.2011

2012/007

11.02.2012
03.01.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet
29.04.2010

2012/007

11.02.2012
03.01.2012
Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter
29.04.2009

2012/006

11.02.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
24.02.2009

2012/041

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy
31.12.2012

2012/041

01.05.2012
03.01.2012
Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA
01.04.2011

2012/095

01.05.2012
10.08.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om understellsnummer og fabrikasjonsplate
11.04.2012

2012/144

14.07.2012
09.08.2012
Utdanning av lokomotivførere: gjennomføringsbestemmelser
15.05.2012

2012/131

14.07.2012
19.07.2012
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet energi
01.06.2011

2012/130

14.07.2012
19.07.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.4.2012
05.04.2012

2012/135

14.07.2012
16.04.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Ghana
03.03.2012

2012/132

14.07.2012
14.07.2012

Sider