Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013
Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013
Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013
EUs nye forordning om statistikk over varehandel med land utenfor EU/EØS ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2011. Formålet med revisjonen er blant annet å tilpasse statistikkene til nye tollprosedyrer og redusere den såkalte "Rotterdam-effekten" som medfører overrepresentasjon av land som tollbehandler store varemengder. Forordningen skal også gi bedre sammenheng mellom statistikkene for henholdsvis handel og foretak. En norsk forskrift som gjennomfører denne forordningen og en rekke andre statistikkrettsakter i norsk rett ble kunngjort 12. juli 2013.
Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2013
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.6.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.2.2013
Europaparlamentets 1. gangsbehandling vedtatt 12.12.2012: forslaget forkastet

Sider