Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/043

30.03.2019
27.06.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
15.03.2019

2019/178

15.06.2019
27.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
22.07.2019

2019/153

22.07.2019
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
01.03.2020

2019/153

01.03.2019
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
08.11.2017

2018/259

06.12.2018
27.06.2019
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
09.01.2019

2019/131

01.06.2019
17.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
01.01.2019

2019/155

15.06.2019
14.06.2019
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
09.10.2018

2019/154

15.06.2019
14.06.2019
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
04.04.2019

2019/175

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
19.05.2019

2019/174

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
18.05.2019

2019/174

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
18.05.2019

2019/174

15.06.2019
EUs 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020
01.01.2014

2017/102

06.05.2017
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
17.01.2019

2019/133

01.06.2019
13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.01.2019

2019/132

01.06.2019
13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.01.2019

2019/132

01.06.2019
13.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
19.12.2018

2019/122

19.06.2019
09.05.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
03.01.2019

2019/118

01.06.2019
01.06.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
21.02.2019

2019/117

01.06.2019
01.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
24.11.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

27.06.2019
09.05.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.02.2019

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
10.11.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
29.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
17.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
24.09.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
11.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.12.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
17.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
11.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
19.06.2018

2019/119

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

27.06.2019
09.05.2019
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
07.01.2019

2019/066

30.03.2019
02.04.2019
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
16.10.2018

2019/068

30.03.2019
29.03.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
18.10.2018

2019/068

30.03.2019
29.03.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
01.01.2020

2019/065

01.01.2020
02.04.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
25.10.2018

2019/067

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
14.08.2020

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.06.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
14.10.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
03.12.2018

2019/095

30.03.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (3. versjon)
24.10.2018

2019/096

30.03.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
03.09.2018

2019/093

30.03.2019
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
12.11.2018

2019/094

30.03.2019
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
05.10.2018

2019/092

30.03.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, kinmerak og zinkfosfid i plantevermidler
11.10.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
01.08.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp
01.01.2013

2012/235

01.01.2013
26.10.2012
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
19.11.2018

2019/013

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
19.11.2018

2019/013

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
24.10.2018

2019/012

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
24.10.2018

2019/012

09.02.2019
08.02.2019
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
01.11.2018

2019/011

09.02.2019
13.02.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018

2019/026

09.02.2019
11.02.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018

2019/027

09.02.2019
11.02.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
17.05.2018

2019/025

09.02.2019
11.02.2019
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018

2019/015

09.02.2019
12.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
19.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
19.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
23.05.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Vilkår for godkjenning av fenazakin i plantevernmidler
28.05.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
01.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
28.05.2018

2019/014

11.02.2019
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
01.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (4. versjon)
27.05.2018

2019/028

09.02.2019
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
23.06.2018

2019/024

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om listen over anlegg
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.05.2017

2018/071

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
18.08.2017

2018/072

24.03.2018
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
24.11.2016

2017/248

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.10.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
06.05.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

2017/248

01.02.2019
01.01.2019

Sider