Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
09.05.2017

2017/169

23.09.2017
29.09.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
04.07.2017

2017/170

23.09.2017
29.09.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
04.07.2017

2017/170

23.09.2017
29.09.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
18.05.2017

2017/171

23.09.2017
29.09.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
01.08.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
01.07.2017

175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
01.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
01.07.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
06.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
01.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
01.08.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
14.04.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
24.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.05.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
30.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
31.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
03.04.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
09.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser
29.06.2016

2017/188

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
07.04.2016

2016/128

04.06.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
01.07.2015

2016/215

01.07.2017
01.06.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
30.09.2013

2013/197

09.11.2013
01.09.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
11.10.2016

2017/130

08.07.2017
08.07.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020

2017/131

01.01.2020
08.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
24.02.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
03.03.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
03.03.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
01.04.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
12.12.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
08.12.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)
11.01.2010

2012/136

14.07.2012
13.07.2012
Miljømerkeforordningen 2010
19.02.2010

2012/200

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
01.03.2017

2017/110

14.06.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
02.03.2017

2017/089

06.05.2017
06.05.2017
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
01.07.2004

2005/144

03.12.2005
06.03.2005
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
09.07.2013

2014/044

01.06.2014
18.04.2017
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
23.09.2013

2014/043

01.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
20.08.2013

2014/015

01.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
01.09.2013

2014/218

01.11.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringer av godkjenninger
01.09.2013

2014/044

01.06.2014
09.07.2014
Støydirektivet
18.07.2004

2003/160

18.07.2004
01.01.1995
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
02.12.2016

2017/056

18.03.2017
20.03.2017
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
16.09.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
01.11.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
06.07.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
06.07.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
25.11.2016

2017/053

18.03.2017
18.03.2017
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler
01.01.2012

2013/045

01.02.2014
01.01.2012
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
14.09.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
15.09.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
01.11.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
01.11.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
22.08.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
01.07.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
06.07.2016

2016/238

03.12.2016
14.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
28.04.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
01.11.2016

2017/028

04.02.2017
04.02.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
02.01.2017

2017/027

04.02.2017
04.02.2017
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
06.12.2016

2017/043

04.02.2017
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
29.09.2016

2017/042

04.02.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
30.04.2017

2016/175

24.09.2016
16.01.2017

Sider