Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler
01.11.2009

2008/048

01.11.2009
22.04.2009
Markedsadgang for biocidprodukter og deres aktive stoffer: innsending av dokumentasjon
30.04.2008

2008/048

30.04.2008
22.04.2009
Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009
18.04.2008

2008/106

27.09.2008
27.09.2008
EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden
18.04.2008

2008/106

27.09.2008
27.09.2008
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
22.04.2009
Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
18.07.2007

2008/014

02.02.2008
02.02.2008
Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
03.07.2007

2008/014

02.02.2008
02.02.2008
Miljømerking av jordforbedringsmidler inkludert krav til vurdering og kontrol
24.11.2006

2008/015

02.02.2008
02.02.2008
Tildeling av EUs miljømerke
08.02.2008

2008/089

05.07.2008
05.07.2008
Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
05.12.2006

2007/146

01.01.2008
01.01.2008
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
17.03.2004

2007/146

01.01.2008
01.01.2008
Markedsføring av biocidprodukter
01.01.2008

2007/014

01.01.2008
22.04.2009
Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai

2008/035

15.03.2008
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser ved bruk av organiske løsemidler
01.01.2008

2008/054

26.04.2008
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
01.01.2007

2008/026

15.03.2008
15.03.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
01.01.2005

2008/034

15.03.2008
15.03.2008
Vannforurensningsdirektivet
01.05.2008

2007/033

01.05.2008
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
04.10.2007

2008/008

02.02.2008
02.02.2008
Markedsføring av biocidprodukter
01.09.2007

2008/008

02.02.2008
22.04.2009
Markedsføring av biocidholdige produkter
21.10.2007

2008/024

15.03.2008
15.03.2008
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
02.02.2008
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
06.06.2008
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
06.06.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
01.01.2005

2008/034

15.03.2008
15.03.2008
Unntak for bruk av bly
18.05.2006

2007/082

08.06.2007
06.06.2008
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
01.01.2005

2007/169

08.12.2007
08.12.2007
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
28.03.2008

2007/168

08.12.2007
08.12.2007
Kortkjedede klorerte parafiner
29.06.2007

2007/156

08.12.2007
08.12.2007

Sider