Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria
20.06.2015
19.06.2015
Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)
16.07.2009

2010/004

30.01.2010
13.07.2011
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia
19.07.2015

2015/296

12.12.2015
Import og transitt av individuelle forsendelser av mindre enn 20 enheter fjørfe
08.12.2015
08.12.2015
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: forlengelse av anvendelsesperioder
22.12.2015
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
01.12.2015
25.11.2015
Godkjenning av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe
15.09.2015

2015/243

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner
11.09.2015

2015/243

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff
30.07.2015

2015/238

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe
22.07.2015

2015/238

01.11.2015
Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe
29.07.2015

2015/238

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe
21.07.2015

2015/238

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe
20.07.2015

2015/238

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr
23.07.2015

2015/238

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
29.07.2015

2015/242

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
24.06.2015

2015/238

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger
29.07.2015

2015/238

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter
23.07.2015

2015/238

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
04.08.2015

2015/242

01.11.2015
24.11.2015
Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.07.2015

2015/240

01.11.2015
24.11.2015
Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate
11.04.2014

2015/239

01.11.2015
24.11.2015
Bruk av riboflavin og karotener i potetmospulver
02.09.2015

2015/247

01.11.2015
01.11.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid i rosmarinekstrakt som antiklumpemiddel
27.08.2015

2015/247

01.11.2015
01.11.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol
11.07.2014

2015/246

01.11.2015
01.11.2015
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
18.11.2014

2015/078

01.05.2015
01.05.2015
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
29.07.2015

2015/248

01.11.2015
02.11.2015
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
21.07.2015

2015/251

01.11.2015
30.10.2015
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
22.07.2015

2015/251

01.11.2015
30.10.2015
EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2018
01.01.2016

2015/250

01.01.2016
02.11.2015
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
27.01.2015

2015/249

01.11.2015
30.10.2015
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
27.01.2015

2015/249

01.11.2015
30.10.2015
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
05.08.2015

2015/237

01.11.2015
02.11.2015
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale
27.05.2015

2015/237

01.11.2015
02.11.2015
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland
26.10.2015
Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser
31.10.2015
05.10.2015
Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner
06.07.2015

2015/235

01.11.2015
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
30.10.2014

2015/234

01.11.2015
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser
21.10.2015
02.10.2015
Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose
31.10.2014

2015/075

01.05.2015
01.05.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler
15.05.2015

2015/209

26.09.2015
27.10.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid (E 551)
14.05.2015

2015/209

26.09.2015
26.09.2015
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter
15.04.2015

2015/209

26.09.2015
26.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
07.11.2014

2015/083

07.05.2015
13.05.2015
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser
12.11.2014

2015/040

21.03.2015
05.05.2015
Import av levende dyr og dyreprodukter fra New Zealand: endringsbestemmelser
01.12.2015
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
21.04.2015

2015/210

26.09.2015
29.09.2015
Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter
26.05.2015

2015/203

26.09.2015
08.10.2015
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner
18.05.2015

2015/203

26.09.2015
05.10.2015
Godkjenning av taurin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyre- og fiskearter
26.05.2015

2015/203

26.09.2015
05.10.2015
Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter
18.05.2015

2015/203

26.09.2015
05.10.2015
Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
26.05.2015

2015/203

26.09.2015
05.10.2015
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø
27.02.2015

2015/202

26.09.2015
05.10.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bariumselenat
17.05.2015

2015/211

26.09.2015
25.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
03.10.2015

2015/205

03.10.2015
29.09.2015
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid i matvarer
15.05.2015

2015/209

26.09.2015
29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
03.04.2015

2015/205

26.09.2015
29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
28.10.2015

2015/205

28.10.2015
29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
07.12.2015

2015/206

29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
24.02.2015

2015/204

26.09.2015
29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
01.11.2014

2015/204

26.09.2015
29.09.2015
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr
01.01.2010

2009/128

01.01.2010
17.03.2010
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.10.2015
01.10.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
16.05.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Latvia og Litauen
08.09.2015
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Litauen
28.08.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland og Latvia
19.08.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
10.08.2015
19.08.2015
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa
25.08.2015
19.08.2015
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa
25.08.2015
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
16.07.2014

2015/131

18.01.2016
18.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Litauen
16.09.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Indiana og Nebraska) i forbindelse med fugleinfluensa
28.07.2015
19.08.2015
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse
27.07.2015
10.08.2015
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser
20.07.2015
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
25.05.2015
26.05.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa
16.06.2015
17.06.2015
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa
12.07.2015
17.06.2015
Import av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Bangladesh
17.06.2015
17.06.2015
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
18.07.2015
17.07.2015
Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
13.04.2015

2015/176

11.07.2015
15.07.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr
14.04.2015

2015/176

11.07.2015
15.07.2015
Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe
16.04.2015

2015/176

11.07.2015
15.07.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen
05.08.2015
Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger
29.04.2015

2015/175

11.07.2015
Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina
23.07.2015
03.07.2015
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
23.06.2014

2015/011

26.02.2015
12.03.2015
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil, Israel, Libya og Syria
16.07.2015
30.06.2015
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.07.2015
29.06.2015
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
23.03.2015

2015/138

12.06.2015
23.06.2015
Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser
18.11.2014

2015/135

12.06.2015
22.06.2015
Veterinærsertifikater knyttet til skrapesyke for handel og import av embroyer fra sauer og geiter
01.01.2015
22.06.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre i næringsmidler til spesielle medisinske formål
21.04.2015

2015/146

12.06.2015
15.06.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake
21.03.2015

2015/146

12.06.2015
15.06.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203)
09.04.2015

2015/146

12.06.2015
15.06.2015
Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd
02.04.2015

2015/145

12.06.2015
12.06.2015
Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser
31.03.2015

2015/145

12.06.2015
12.06.2015
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
31.03.2015

2015/148

12.06.2015
12.06.2015
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
30.03.2015

2015/145

12.06.2015
12.06.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
01.04.2015

2015/149

12.06.2015
01.06.2015

Sider