Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
21.11.2017
Slaktekyllingsdirektivet
30.06.2010

2012/103

16.06.2012
24.01.2013
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
01.11.2018

2017/209

16.12.2017
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
01.11.2018

2018/037

24.03.2018
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
01.11.2018

2017/209

01.11.2018
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
01.11.2018

2017/209

01.11.2018
01.11.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
09.03.2018
05.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland
02.03.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
07.02.2018

2018/046

24.03.2018
24.03.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
07.02.2018

2018/046

24.03.2018
24.03.2018
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
04.01.2018

2018/038

24.03.2018
27.03.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
08.02.2018

2018/047

24.03.2018
24.03.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
24.10.2017

2018/045

24.03.2018
26.03.2018
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
18.08.2017

2018/044

24.03.2018
26.03.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
01.01.2018

2018/039

24.03.2018
26.03.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
20.10.2017

2018/040

24.03.2018
26.03.2018
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
21.11.2017

2018/035

24.03.2018
26.03.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
03.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
25.12.2017

2018/007

10.02.2018
05.03.2018
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
14.02.2018
15.02.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
07.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
09.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
05.10.2017

2018/013

10.02.2018
10.02.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
05.10.2017

2018/013

10.02.2018
10.02.2018
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
13.07.2017

2018/011

10.02.2018
14.02.2018
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
28.07.2017

2018/005

10.02.2018
12.02.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
17.05.2017

2018/005

10.02.2018
12.02.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
27.10.2022

2018/012

10.02.2018
10.02.2018
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
31.08.2016

2018/003

10.02.2018
Fôrmiddelkatalogen: endringer
21.07.2017

2017/214

16.12.2017
02.02.2018
Dyreavlsforordningen
01.11.2018

2017/209

16.12.2017
18.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
20.12.2017
03.01.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
09.02.2018
08.02.2018
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet
03.01.2018

2018/036

24.03.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
10.05.2017

2017/155

23.09.2017
19.01.2018
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
11.09.2017

2017/215

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av kolekalsiferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.09.2017

2017/215

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
05.07.2017

2017/214

16.12.2017
19.01.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
10.07.2017

2017/213

16.12.2017
19.01.2018
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent
14.07.2017

2017/213

16.12.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
05.07.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.07.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfe- og svinearter
14.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
19.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
21.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
19.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
23.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
14.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
01.01.2018

2017/222

01.01.2018
18.12.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
18.08.2017

2017/221

16.12.2017
16.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
21.01.2018

2017/219

21.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
21.07.2017

2017/219

16.12.2017
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
04.01.2018

2017/218

04.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
17.01.2018

2017/219

17.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
30.06.2017

2017/218

16.12.2017
18.12.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
01.07.2017

2017/211

16.12.2017
18.12.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
27.01.2017

2017/223

16.12.2017
18.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
12.12.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
19.04.2017

2017/220

16.12.2017
18.12.2017
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
25.07.2017

2017/216

16.12.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
19.07.2017

2017/194

28.10.2017
06.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
22.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia
06.11.2017
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
23.11.2017
24.11.2017
Handel med frø av fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2018

2017/078

01.01.2018
01.01.2018
Veterinærkontrolldirektivet
01.07.1992
01.01.1994
01.01.1999
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
11.10.2017
03.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
28.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Bulgaria
21.10.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
25.05.2017

2017/156

23.09.2017
27.10.2017
Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert)
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
01.07.2017

2017/193

28.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
11.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia
12.10.2017
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
13.10.2017
15.10.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
26.07.2017

2017/159

23.09.2017
11.10.2017
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
01.05.2017

2017/164

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
28.04.2017

2017/164

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
21.05.2017

2017/158

23.09.2017
26.09.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
05.01.2017

2017/158

23.09.2017
26.09.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
19.04.2017

2017/157

23.09.2017
26.09.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia
21.09.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
05.09.2017

Sider