Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
25.05.2007

2007/149

08.12.2007
28.01.2008
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
25.05.2007

2007/149

08.12.2007
28.01.2008
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
05.05.2007

2007/148

08.12.2007
26.06.2008
Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier
01.05.2007

2007/149

08.12.2007
21.05.2008
Sperresoner i forbindelse med blåtunge
13.04.2007

2007/149

08.12.2007
28.01.2008
Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
13.04.2007

2007/149

08.12.2007
08.12.2007
Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
22.03.2007

2007/149

08.12.2007
28.01.2008
Handel med fôrblandinger
15.06.2007

2007/152

08.12.2007
01.01.2008
Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker
22.08.2007

2007/153

08.12.2007
23.06.2008
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (inaktivert selenberiket gjær)
28.06.2007

2007/152

08.12.2007
14.12.2007
Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin
05.06.2007

2007/152

08.12.2007
14.12.2007
Godkjenning av et gjæringsprodukt som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
05.06.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for slaktesvin
31.05.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av et fôrtilsetningsstoff for slaktekylling
28.05.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for smågris
26.05.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet Salinomax 120G i fôrvarer
25.05.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Prøving av visse sorter av arter av grønnsaker
01.11.2007

2007/153

08.12.2007
08.12.2007
Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål
01.11.2007

2007/153

08.12.2007
08.12.2007
Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris
01.01.2008

2007/149

01.01.2008
10.07.2008
Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
01.07.2007

2007/154

08.12.2007
11.12.2007
Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
27.11.2007

2007/154

28.10.2008
11.12.2007
Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
28.10.2008

2007/148

08.12.2007
08.12.2007

Sider