Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Evalueringsapport lagt fram av Kommisjonen 23.04.2014
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 09.04.2014
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 08.04.2014
Norsk forskrift kunngjort 04.04.2014
Justis- og politidepartementet kunngjorde 4. april 2014 en forskrift som gjennomfører EU-forordningen fra november 2013 om etablering av en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Den nye beslutningsprosedyren er nært knyttet til Schengen-evalueringsmekanismen som ble også ble vedtatt høsten 2013.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 01.04.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 03.04.2014
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 27.02.2014
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.11.2013
Evalueringsrapport 2015-2019 lagt fram av Kommisjonen 25.11.2020
EU-tidende publiserte 6. november 2013 forordningen som oppretter en evaluerings- og overvåkings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, har det ikke eksistert en tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.10.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.8.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2013
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.6.2013
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2013
Framdriftsrapport for 2012 lagt fram av Kommisjonen 25.4.2013

Sider