Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2010
Europakommisjonen la 22. november 2010 fram en meddelelse med forslag til 41 ulike tiltak for økt sikkerhet på justis- og innenriksområdet. Handlingsplanen omhandler sikkerhetstrusler knyttet til blant annet terrorisme, kriminelle nettverk, IKT-kriminalitet, ulovlig passering av Schengen-grensene og katastrofer.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.7.2010
Rådsvedtak publiseri i EUtidende 1.7.2010
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2010
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.5.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.5.2010
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.5.2010
Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 27.4.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.4.2010
Godkjent av Norge 12.3.2010 for innlemelse i Schengen-samarbeidet
Godkjent av Norge 26.2.2010 for innlemelse i Schengen-samarbeidet

Sider