Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2011
Mangel på systematisk overvåking av listene over reisedokumenter som utstedes med visa av tredjeland, gjør at personer risikerer å bli avvist ved innreise til Schengen-området, eventuelt at visumet bare gjelder i visse land. Gjennom en forordning som ble publisert i EU-tidende 4. november 2011 etableres det en mekanisme som kan sikre at listen over reisedokumenter utstedt av tredjeland hele tiden blir oppdatert.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.10.2011
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.9.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.9.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.5.2011
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2010
Rådsvedtaket som gir visumfrihet for personer fra Taiwan til Schengen-området ble publisert i EU-tidende 22. desember 2010. Det er tidligere innført visumfrihet for Hongkong, Macao, Japan, Sør-Korea og Singapore. I følge Kommisjonen er risikoen for illegal innvandring fra Taiwan meget lav. Landet er dessuten i ferd med å innføre et nytt ID-kort og har nettopp introdusert et nytt og mer sikkert pass. Norge meddelte godkjennelse av rettsakten 10. februar 2011 i henhold til vedtak fattet i Utenriksdepartementet 7. februar 2011. Rettsakten trådte i kraft 10. februar 2011.Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2012, s. 1180
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2010
EU-tidende publiserte 14. desember 2010 forordningen som innfører visumfrihet for borgere fra Albania og Bosnia-Herzegovina forutsatt at de innehar biometriske pass. Ordningen, som vil omfatte maksimalt 90 dagers opphold i EU, gjelder fra 15. desember 2010.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2010
Europakommisjonen la 22. november 2010 fram en meddelelse med forslag til 41 ulike tiltak for økt sikkerhet på justis- og innenriksområdet. Handlingsplanen omhandler sikkerhetstrusler knyttet til blant annet terrorisme, kriminelle nettverk, IKT-kriminalitet, ulovlig passering av Schengen-grensene og katastrofer.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.7.2010
Rådsvedtak publisert i EU-tidende 1.7.2010
Norge meddelte godkjennelse av rettsakten 15. juli 2011 i henhold til vedtak fattet i Utenriksdepartementet 13. juli 2011. Rettsakten trådte i kraft 15. juli 2011. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2012, s. 1177
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2010
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.5.2010

Sider