Beslutningsprosessen: justis- og innenrikssaker (Schengen)

Forsiden - Velg område - Justis Innenriks - Beslutningsprosessen: justis- og innenrikssaker (Schengen)
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
GDPR: prosessregler for håndheving

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Dataforordningen (Data Act)
AI-ansvarsdirektivet for kunstig intelligens
Kommunikasjonsvernforordningen (revisjonsforslag 2017)

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kommunikasjonsverndirektivet: endringsbestemmelser om midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
03.08.2024

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Personvernforordningen 2016 (GDPR)
25.05.2018

2018/154

20.07.2018
20.07.2018
Kommunikasjonsverndirektivet 2002
31.10.2003

2003/080

01.08.2004
Produktansvarsdirektivet
30.07.1988
01.01.1994
01.01.1989
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Sør-Korea

2022/219

09.07.2022
Personvernforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
31.10.2021

2022/153

30.04.2022
Produktansvarsdirektivet: endringsbestemmelser
04.12.2000

2000/059

01.02.2001
01.01.1989
Personverndirektivet 1995
25.10.1998

1999/083

01.07.2000
01.01.2001
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
08.04.2019

2019/240

28.09.2019
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA
21.08.2016

2017/144

08.07.2017
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
06.01.2017

2017/095

06.05.2017
Utveksling og beskyttelse av personopplysninger: endringsbestemmelser
06.01.2017

2017/095

06.05.2017
Utveksling av personopplysninger med Uruguay
21.11.2012

2013/040

16.03.2013
16.03.2013
Utveksling og beskyttelse av personopplysninger i Israel
30.04.2011

2011/138

03.12.2011
03.12.2011
Beskyttelse av personopplysninger i Andorra
01.01.2011

2011/137

03.12.2011
03.12.2011
Utveksling av personopplysninger med Færøyene
15.06.2010

2011/101

01.10.2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Videresending av personopplysninger til USA
23.11.2000

2000/108