Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.5.2010
Konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.3.2010
Sak om mangelfull norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.2.2010
Høring igangsatt av Kommisjonen 2.3.2010
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2013
Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 13.1.2010
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.11.2009
Supplerende dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 4.9.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009
Høringsnotat lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009
Rapport til Kommisjonen offentliggjort 8.10.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjolnen 4.8.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.6.2009
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen

Sider