Beslutningsprosessen: helse

Forsiden - Velg område - Helse - Beslutningsprosessen: helse
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
16.05.2002
01.01.2006
Kvalitetssystemer for blodbanker
31.08.2006
01.01.2007
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
20.12.1998

2000/075

03.10.2000
Avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået
16.02.1995

1999/074

01.01.2000
Markedsføring av høyteknologiske bioteknologiske legemidler
01.01.1995

1999/074

01.01.2000
19.10.2001
Legemidler til mennesker: endringsbestemmelser
01.07.2003

2004/003

07.02.2004
14.10.2004
Legemidler til mennesker: Kommisjonens gjennomføringsfullmakter
21.03.2008
EU-nettet for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer
03.01.1999

2000/084

03.10.2000
01.07.2003
Kosmetikkdirektivet 1976
30.01.1978
01.01.1994
26.10.1995
Aktive implanterbare medisinske innretninger
01.01.1993
01.01.1994
12.01.1995
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
20.05.2004

2005/023

01.01.2005
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
01.01.1995
Forlengelse av tidsperioden for bruk av visse hårfargemidler
01.08.2008

2009/007

06.02.2009
13.02.2009
Celler og vev - tilleggsdirektiv 1
01.11.2006

2007/081

08.07.2007
01.07.2008
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet
08.07.2008
Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter
18.06.2008

2008/049

18.06.2008
12.09.2008
Merking av tannkrem med fluorinnhold
19.03.2009

2008/049

19.03.2009
19.03.2009
Bruk av glyoxal i kosmetiske produkter
16.11.2008

2009/029

14.03.2009
17.04.2009
Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
28.10.2008

2007/157

18.10.2008
18.10.2008

Sider