Beslutningsprosessen: helse

Forsiden - Velg område - Helse - Beslutningsprosessen: helse
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat
01.08.2016

2016/185

24.09.2016
26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
01.08.2016

2016/185

24.09.2016
26.09.2016
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
29.04.2017

2015/212

26.09.2015
29.04.2017
Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
29.04.2017

2015/212

29.10.2016
29.04.2017
Legemidler mot sjeldne sykdommer: gjennomføringsbestemmelser om kritierier og om definisjoner
28.04.2000

2001/069

20.06.2001
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform
12.05.2016

2016/150

09.07.2016
11.07.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid
12.05.2016

2016/150

09.07.2016
11.07.2016
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
01.07.2012

2012/164

01.07.2012
22.11.2012
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE)
25.03.2016

2016/119

04.06.2016
06.06.2016
Tobakksdirektivet 2001
30.09.2002

2003/010

01.07.2003
06.02.2003
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
01.01.2008

2008/077

01.01.2008
01.01.2008
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
30.12.2013

2016/049

19.03.2016
19.03.2016
Helsetrusler over landegrensene
06.11.2013

2015/073

21.03.2015
Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere
31.12.2015

2015/089

01.05.2015
01.01.2016
Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser
10.07.2012

2015/015

01.01.2016
27.02.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
10.08.2015

2015/267

01.11.2015
02.11.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer
18.02.2016

2015/268

01.11.2015
02.11.2015
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser
15.10.2013

2015/218

26.09.2015
05.10.2015
Behandling av endringer i markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr
01.01.2010

2009/128

01.01.2010
17.03.2010
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015
01.04.2015

2015/178

11.07.2015
30.07.2015
Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler
25.05.2015

2015/088

25.05.2015
25.06.2015
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav
08.02.2005

2005/032

01.08.2005
08.02.2005
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om parabener
16.04.2015

2015/020

16.04.2015
12.03.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter
29.08.2014

2015/019

26.02.2015
04.03.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon
16.07.2015

2015/020

16.07.2015
04.03.2015
Varslingssystem for smittsomme sykdommer (EWRS): retningslinjer for informasjonsutveksling og personvern
01.03.2012

2014/301

13.12.2014
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2014
01.04.2014

2014/178

26.09.2014
17.10.2014
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av triclosan og parabener som konserveringsmiddel
30.04.2014

2014/184

30.10.2014
29.09.2014
Kriterier for vurdering av påstander brukt om kosmetiske produkter
11.07.2013

2014/125

28.06.2014
01.07.2014
Overvåking av legemidlers bivirkninger
21.07.2012

2013/158

28.05.2014
21.11.2013
Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået
01.04.2013

2014/041

09.04.2014
01.05.2014
Symbol for legemidler som er underlagt særskilt overvåking
28.03.2013

2014/041

09.04.2014
01.05.2014
Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking
28.10.2013

2013/160

01.06.2014
21.11.2013
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
11.07.2013

2014/046

09.04.2014
08.04.2014
Godkjenning av USA som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
26.06.2013

2014/040

09.04.2014
09.04.2014
System for unik utstyrsidentifikasjon for medisinsk utstyr
29.04.2013

2014/041

09.04.2014
09.04.2014
Produkter til avansert terapi
30.12.2008

2009/128

05.12.2009
18.12.2009
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
11.07.2013

2013/195

09.11.2013
12.11.2013
Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser
04.12.2012

2013/163

21.11.2013
Godkjenning av Japan som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
25.06.2013

2013/191

09.11.2013
09.11.2013
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om emulgeringsmidlet Polidocanol
01.04.2014

2013/196

01.04.2014
12.11.2013
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
13.12.2012

2013/162

09.10.2013
09.10.2013
Markedsføringstillatelser for legemidler
20.01.2011

2011/072

02.07.2011
06.09.2011
Krav til aktive implanterbare medisinske innretninger og innretninger som benytter vev av animalsk opprinnelse
29.08.2013

2013/141

29.08.2013
20.09.2013
Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk utstyr
01.03.2013

2012/198

01.11.2012
13.08.2013
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser
02.11.2012

2013/065

04.05.2013
27.05.2013
Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
01.09.2013

2013/073

04.05.2013
01.09.2013
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
21.03.2010

2009/125

21.03.2010
21.12.2008
Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater
30.06.2011

2012/046

01.05.2012
26.10.2012
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
01.04.2012

2012/160

29.09.2012
09.10.2012
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
01.07.2012

2012/164

01.11.2012
01.11.2012
Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler
04.02.2011

2012/155

29.09.2012
29.09.2012
Tekniske spesifikasjoner for utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
01.12.2010

2012/164

01.11.2012
01.11.2012
Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om bruk av hydrogenperoksid i tannblekemidler
31.12.2012

2012/147

31.12.2012
31.10.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Vitis vinifera (vinblad)
27.02.2012

2012/146

14.07.2012
14.07.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): timian
27.02.2012

2012/146

14.07.2012
14.07.2012
Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer
17.01.2008

2008/078

07.06.2008
01.07.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer
09.02.2010

2012/083

01.05.2012
30.05.2012
Bruk av etyllaurylarginat i kosmetiske produkter
01.03.2011

2012/089

01.05.2012
16.05.2012
Data om legemidler til avansert terapi
14.08.2009

2012/047

31.03.2012
16.05.2012
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA)
01.04.2011

2012/010

11.02.2012
20.02.2012
Bruk av hårfargemidler: endringsbestemmelser
03.01.2012

2012/015

11.02.2012
16.02.2012
Legemiddelovervåking: supplerende bestemmelser om undersøkelser i etterkant av godkjenning
30.04.2014

2014/263

13.12.2014
06.02.2015
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
17.07.2014

2014/265

13.12.2014
06.02.2015
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
14.04.2010

2012/010

11.02.2012
11.02.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
08.02.2010

2012/010

11.02.2012
11.02.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
05.02.2010

2012/010

11.02.2012
11.02.2012
Liste over plantestoffer, inkludert tilberedninger og sammensetninger, til bruk i tradisjonelle plantemedisiner
26.12.2008

2012/010

11.02.2012
10.02.2011
Europeisk database for medisinsk utstyr (EUDAMED)
01.05.2011

2011/131

03.12.2011
03.12.2011
Legemidler til avansert terapi
05.04.2010

2011/072

02.07.2011
06.09.2011
Farging av legemidler (kodifisering)
20.05.2009

2011/072

02.07.2011
06.09.2011
Utdanning, autorisasjon og kontroll i forbindelse med bruk av humane vev og celler
02.09.2010

2011/071

02.07.2011
02.07.2011
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - 2009
01.04.2009

2011/072

02.07.2011
12.01.2010
Bruk av to ikke-oksiderende hårfargestoffer
01.11.2011

2010/129

01.11.2011
01.11.2011
Forlengelse av midlertidig bestemmelser om bruk av visse hårfargemidler
01.01.2010

2010/101

01.11.2010
08.10.2010
Godkjenning av visse stoffer til bruk i kosmetiske produkter
15.02.2011

2010/084

03.07.2010
04.07.2010
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
15.07.2007

2009/129

01.08.2010
01.07.2010
Oppdatering av EU-direktivet om kosmetiske produkter
01.11.2011

2010/048

01.11.2011
01.11.2011
Om bruk av visse hårfargemidler
15.07.2010

2010/048

15.07.2010
15.07.2010
Innhold og merking av fluor i tannkrem
15.04.2010

2010/048

01.05.2010
11.05.2010
Lovgivning for kosmetiske produkter
03.10.2006

2010/047

01.05.2010
04.05.2010
Godkjent bruk av 17 kosmetiske produkter brukt til hårfarging
15.05.2010

2010/009

15.05.2010
15.05.2010
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
18.08.2005

2009/062

01.03.2010
01.03.2010
God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker
29.01.2006

2009/062

01.03.2010
30.10.2009
Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
20.11.2005

2009/062

01.03.2010
12.01.2010
Legemidler for mennesker
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
12.01.2010
Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA)
17.12.2005

2009/061

23.12.2009
12.01.2010
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
01.12.2009

2009/139

05.12.2009
Bruk av visse stoffer i kosmetiske produkter
05.11.2009

2009/079

05.11.2009
06.11.2009
Om bruk av visse stoffer i solkremer
08.07.2009

2009/0789

08.07.2009
08.07.2009
Forbud mot visse stoffer i hårfargeprodukter
14.08.2009

2009/079

14.08.2009
14.10.2009
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer
03.08.2009
Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet
30.04.2009
Innmelding av influensa A (H1N1) til EF-nettet
31.07.2009
Forbudte duftstoffer i kosmetiske produkter
04.04.2009

2009/044

25.04.2009
05.05.2009
Spesifikke overvåkningsnettverk for overførbare sykdommer
23.04.2009
Tobakksreklamedirektivet
31.07.2005

2006/150

01.10.2007
Celler og vev - tilleggsdirektiv 2
01.09.2007

2007/081

01.09.2007
01.07.2008

Sider