Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

EØS-komitevedtak 14.6.2013
EØS-komiteen vedtok 14. juni 2013 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv fra 2009 som skal styrke EU/EØS-landenes konkurransevilkår når det gjelder handel og samarbeid om forsvarsmateriell i tråd med prinsippene for det interne marked. Direktivet omfatter forsvarsrelaterte produkter som er oppført på EUs felles liste over militært utstyr.
Norsk forskrift kunngjort 18.4.2013
EØS-komitebeslutning 15.3.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.2.2013. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 20.2.2013
Kommisjonen la 13. februar 2013 fram forslag til nye bestemmelser til forbedring av sikkerheten til produkter som selges på det indre marked og til økt markedsovervåking. Den såkalte produktsikkerhetspakken består av en generell meddelelse (dette faktaarket), et forslag til en forordning som vil erstatte dagens produktsikkerhetsdirektiv og til en forordning om markedsovervåking, en handlingsplan med 20 konkrete tiltak og en gjennomføringsrapport. Pakken skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 6.2.2013

Sider