Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.4.2014
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.03.2014
EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
Omtale av WTO-avgjørelse publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.02.2014
EU vedtok i 2009 en forordning om forbud mot handel med selprodukter. Forordningen er merket EØS-relevant. Norge og Canada tok saken til Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å få avgjort om forordningen er i strid med EUs WTO-forpliktelser. I november 2013 ga WTO Norge og Canada medhold i at EUs omsetningsforbud er utformet på en diskriminerende måte, men EU fikk støtte for at forbudet kan rettferdiggjøres av hensyn til offentlig moral. De tre partene har alle anket avgjørelsen. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte saken 12. februar 2014.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 06.02.2014
EØS-notat offentliggjort 3.10.2013
Ifølge EUs standardiseringsforordning som ble vedtatt i 2012 skal Kommisjonen hvert år utarbeide et arbeidsprogram for europeisk standardisering. I arbeidsprogrammet angis strategiske prioriteringar og mål til støtte for EUs regelverksutforming og politikk. Det første arbeidsprogrammet ble lagt fram 31. juli 2013.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.7.2013
Høring om utfyllende norsk gjennomføring igangsatt av Utenriksdepartementet 22.1.2020

Sider