Beslutningsprosessen: handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger - Beslutningsprosessen: handelsforenklinger
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikkerhetskrav til produkter i barns soverom
26.07.2010

2012/196

01.11.2012
01.11.2012
Yteevne for fugemasse ved brann
03.03.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Brannegenskaper for veggbekledninger
03.03.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Brannklassifisering av lim til keramiske fliser
03.03.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Barnesikringer på vinduer og verandadører
28.01.2010

2012/196

01.11.2012
01.11.2012
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
05.03.2011

2012/011

11.02.2012
02.10.2012
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker
23.03.2010

2012/090

01.05.2012
01.05.2012
Feiltoleranse for måleinstrumenter
01.12.2010

2011/049

21.05.2011
09.09.2011
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
18.05.2009

2011/049

21.05.2011
09.09.2011
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet
29.04.2010

2011/048

21.05.2011
05.05.2010
Taubaneanlegg til persontransport
30.05.2002

2001/115

01.07.2002
03.05.2002
Barnesikring av lightere: forlengelse
11.05.2009

2010/117

11.11.2010
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare
11.05.2008

2010/117

11.11.2010
11.11.2010
Barnesikring av lightere
11.05.2007

2010/117

11.11.2010
11.11.2010
Forbedring av det indre marked
27.07.2009

2010/049

Sikkerhetskrav til badeustyr til spebarn og småbarn
27.01.2010

2011/014

02.04.2011
Barnesikring av lightere
27.05.2008

2009/138

05.12.2009
05.12.2009
Brannsikkerhetskrav for sigaretter
15.04.2008

2009/138

05.12.2009
05.12.2009
Støy fra utstyr til utendørs bruk: endringsbestemmelser (2005)
31.12.2005

2007/040

28.04.2007
29.12.2005
Direktivet om måleenheter (1980)
01.10.1981
01.01.1994
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1999)
08.02.2001

2001/011

01.03.2001
01.01.2008
Fritt varebytte: tilpasninger av visse rettsakter i forbindelse med Bulgarias og Romanias tiltredelse
01.01.2007

2007/132

09.11.2011
Håndhevingsforordningen om det frie varebytte
27.12.1998

2004/071

01.07.2005
04.03.2005
Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker
05.01.2001

2001/092

14.07.2001
11.10.2006
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
11.03.2006

2006/030

11.03.2006
Drivstoffkvalitetsdirektivet: endringsbestemmelser om målemetoder (2000)
01.01.2001

2001/091

14.07.2001
01.07.2004
Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
04.12.2002

2003/044

17.05.2003
Aerosoldirektivet om spraybokser: endringsbebstemmelser (1994)
01.04.1995

1994/013

01.04.1995
01.03.1996
Metoder for analyse av landbruksetanol som brukes til fremstilling av alkoholsterke drikker, viner m.m.
28.07.1992

1994/007

01.07.1994
01.07.1994
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1985)
01.07.1985
01.01.1994
Sertifisering og merking av ståltau, kjettinger og kroker
22.05.1975
26.05.1994
Markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk
30.09.1993

1994/007

01.07.1994
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem
30.01.1978
01.01.1994
Gjødselforordningen 2003
11.12.2003

2005/008

09.02.2005
09.11.2009
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2009)
01.01.1994

2009/076

01.07.2009
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
05.08.1999

2001/016

01.03.2001
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
01.01.1995
Brannklassifisering av gipsplater, høytrykkslaminerte dekorative plater og bærende konstruksjonsdeler av tre
08.01.2003

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger
18.01.2003

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1989)
29.11.1991
01.01.1994
Krav til merking og bruk av flasker som målebeholdere
20.06.1976
01.01.1994
Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper
23.05.2007

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
04.11.2006

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
07.10.2006

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
27.09.2006

2008/009

02.02.2008
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer
16.03.2006

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Attestasjon av overensstemmelse med produktkrav for gulvbelegg
08.03.2006

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Krystalglassdirektivet
16.06.1971

1997/095

10.12.1997
01.07.2004

Sider