Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 4.12.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.10.2013
Begrunnet svar til Norge avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.9.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.9.2013
Europakommisjonen presenterte 13. september 2013 en ny indikator for innovasjon. Det nye ved den foreslåtte indikatoren er at den fokuserer på innovasjonsresultater. I tillegg til EU-medlemslandene, inkluderer den Norge, Island, USA og Japan. Norge havner som nr. 22 i gruppen "mellomlave prestasjoner", et stykke under EU-gjennomsnittet.
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.9.2013
Kommisjonen la 10. juli 2013 fram forslag til ti fellesforetak og felles forskningsprogrammer (se egne faktaark) under rammeprogrammet Horizon 2020, ledsaget av en meddelelse om offentig-privat partnerskap (dette faktaarket). Et svensk departementsnotat om forslaget ble offentliggjort 10. september 2013.
Svensk departementsnotat offentliggjort 26.8.2013
Svensk departementsnotat offentliggjort 8.7.2013

Sider