Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.03.2014
EØS-notat om revisjon av pensjonskassedirektivet offentliggjort 26.11.2013
EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.10.2013
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.5.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.5.2013
Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013
Et EU-direktiv som forenkler kravene til prospekter og rapportering for verdipapirer, ble innlemmet i EØS-avtalen i september 2012 med forbehold om parlamentssamtykke i Island. EØS-beslutningen ble ratifisert av Island 4. mars 2013 og trådte i kraft 1. mai 2013. Den norske gjennomføringsforskriften ble kunngjort 14. mai med ikrafttredelse 1. juni 2013. Forenklingene inngår i målsetninger vedtatt av EU-toppmøtet i 2007 og tar sikte på å redusere kostnader og administrative byrder for europeiske bedrifter. Endringsdirektivet vil også gi investorer økt beskyttelse ved å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger ved verdipapirkjøp, et behov som er blitt spesielt viktig under finanskrisen.
Grønnbok lagt fram og EU-høring igangsatt av Kommisjonen 25.3.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013

Sider