Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.1.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.11.2013
EØS-notat offentliggjort 27.10.2013
EØS-notat offentliggjort 7.10.2013
EØS-notat offentliggjort 7.10.2013
EU-høring om evaluering av energimerke- og økodesigndirektivene igangsatt av Kommisjonen 31.8.2013
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.07.2015
Europakommisjonen inviterte 31. august 2013 berørte parter til å gi sine synspunkter på forkjellige sider ved energimerkedirektivet (dette faktaarket) og økodesigndirektivet. Energimerkedirektivet utvider anvendelsesområdet til rammedirektivet fra 1992 om husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. En norsk forskrift som gjennomfører EUs energimerkedirektiv fra 2010 og seks tilknyttede rettsakter ble kunngjort 31. mai 2013.
Norsk forskrift kunngjort 16.7.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.6.2013
Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

Sider