Standradiseringskomiteen (C41300)

Forsiden - Komite - Standradiseringskomiteen C41300 - Standradiseringskomiteen (C41300)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Sist oppdatert

Søndag, February 12, 2017 - 15

Saksområde

Varer

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on Standards " behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council