Horisont 2020, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C42500)

Forsiden - Komite - Horisont 2020 Komite For Saerprogrammet Som Gjennomforer C42500 - Horisont 2020, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C42500)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Sist oppdatert

Søndag, February 12, 2017 - 19

Saksområde

Forskning og utdanning

Basisrettsakt

Om komiteen

"Programme Committee for the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

2013/743/EU COUNCIL DECISION of 3 December 2013 establishing the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decisions 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC and 2006/975/EC