Energieffektivitetsdirektivet, Komite for (C41000)

Forsiden - Komite - Energieffektivitetsdirektivet Komite For C41000 - Energieffektivitetsdirektivet, Komite for (C41000)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Sist oppdatert

Lørdag, February 11, 2017 - 17

Saksområde

Energi

Basisrettsakt

Om komiteen

"Energy Efficiency Directive Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC