Byggevarer, Ekspertgruppe for (E01329)

Forsiden - Komite - Byggevarer Ekspertgruppe For E01329 - Byggevarer, Ekspertgruppe for (E01329)

Norsk deltakelse (institusjon)

Komitetype

Ekspertgruppe

Sist oppdatert

Mandag, February 13, 2017 - 09

Saksområde

Varer

Basisrettsakt

Om komiteen

Ekspertgruppen Advisory Group on Construction Products assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til:

Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC