Bankspørmål, betaling og forsikring, Ekspertgruppen for (E02885)

Forsiden - Komite - Bankspormal Betaling Forsikring Ekspertgruppen For E02885 - Bankspørmål, betaling og forsikring, Ekspertgruppen for (E02885)

Komitetype

Ekspertgruppe

Sist oppdatert

Mandag, February 13, 2017 - 14

Saksområde

Finansielle tjenester

Om komiteen

Ekspertgruppen Commission Expert Group on Banking, Payments and Insurance assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter.