EØS-avtalen artikkel 98 (beslutningsprosessen)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 98 Beslutningsprosessen - EØS-avtalen artikkel 98 (beslutningsprosessen)

Siste endring

Artikkel

098

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 98

Vedleggene til denne avtale og protokoll 1 til 7, 9 til 11, 19 til 27, 30 til 32, 37, 39, 41 og 47 kan endres ved beslutning av EØS-komiteen i samsvar med artikkel 93 nr. 2, 99, 100, 102 og 103.

Engelsk utgave

Article 98

The Annexes to this Agreement and Protocols 1 to 7, 9 to 11, 19 to 27, 30 to 32, 37, 39, 41 and 47, as appropriate, may be amended by a decision of the EEA Joint Committee in accordance with Articles 93(2), 99, 100, 102 and 103.