EØS-avtalen artikkel 93 (EØS-komiteen)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 93 Eos Komiteen - EØS-avtalen artikkel 93 (EØS-komiteen)

Siste endring

Artikkel

093

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 93

1. EØS-komiteen skal bestå av representanter for avtalepartene.

2. EØS-komiteens beslutninger skal treffes ved enighet mellom Fellesskapet på den ene side og EFTA-statene, som opptrer samstemt, på den annen side.

Engelsk utgave

Article 93

1. The EEA Joint Committee shall consist of representatives of the Contracting Parties.

2. The EEA Joint Committee shall take decisions by agreement between the Community, on the one hand, and the EFTA States speaking with one voice, on the other.