EØS-avtalen artikkel 77 (selskapsrett)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 77 Selskapsrett - EØS-avtalen artikkel 77 (selskapsrett)

Siste endring

Artikkel

077

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 77

Vedlegg XXII inneholder særlige bestemmelser om selskapsrett.

Engelsk utgave

Article 77

Annex XXII contains specific provisions on company law.