EØS-avtalen artikkel 74 (miljø)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 74 Miljo - EØS-avtalen artikkel 74 (miljø)

Siste endring

Artikkel

074

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 74

Vedlegg XX inneholder de særlige bestemmelser om vernetiltak som skal gjelde i henhold til artikkel 73.

Engelsk utgave

Article 74

Annex XX contains the specific provisions on protective measures which shall apply pursuant to Article 73.