EØS-avtalen artikkel 66 (arbeidsrett) - TEUV artikkel 151

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 66 Arbeidsrett Teuv Artikkel 151 - EØS-avtalen artikkel 66 (arbeidsrett) - TEUV artikkel 151

Artikkel

066

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 151 TEUV (tidl. artikkel 136 TEF, tidl. artikkel 117(1) TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 66

Avtalepartene er enige om at det er nødvendig å arbeide for en bedring av arbeidstagernes leve- og arbeidsvilkår.

Engelsk utgave

Article 66

The Contracting Parties agree upon the need to promote improved working conditions and an improved standard of living for workers.