EØS-avtalen artikkel 49 (transport: statsstøtte) - TEUV artikkel 93

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 49 Transport Statsstotte Teuv Artikkel 93 - EØS-avtalen artikkel 49 (transport: statsstøtte) - TEUV artikkel 93

Artikkel

049

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 93 TEUV (tidl. artikkel 73 TEV, tidl. artikkel 77 TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 49

Støtte som motsvarer behovet for en samordning av transportvirksomheten eller utgjør godtgjøring for visse forpliktelser som har sammenheng med begrepet offentlig tjeneste, skal være forenlig med denne avtale.

Engelsk utgave

Article 49

Aid shall be compatible with this Agreement if it meets the needs of coordination of transport or if it represents reimbursement for the discharge of certain obligations inherent in the concept of a public service.