EØS-avtalen artikkel 42 (kapitalbevegelse og lån)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 42 Kapitalbevegelse Og Lan - EØS-avtalen artikkel 42 (kapitalbevegelse og lån)

Siste endring

Artikkel

042

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen (tidl. artikkel 68 TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 42

1. Enhver forskjellsbehandling skal unngås ved anvendelse av interne regler for regulering av kapital- og kredittmarkedet på de kapitalbevegelser som er liberalisert i samsvar med bestemmelsene i denne avtale.

2. Lån til direkte eller indirekte finansiering av en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat eller dens lokale administrative enheter kan ikke legges ut eller plasseres i andre av EFs medlemsstater eller EFTA-stater uten etter avtale mellom vedkommende stater.

Engelsk utgave

Article 42

1. Where domestic rules governing the capital market and the credit system are applied to the movements of capital liberalized in accordance with the provisions of this Agreement, this shall be done in a non-discriminatory manner.

2. Loans for the direct or indirect financing of an EC Member State or an EFTA State or its regional or local authorities shall not be issued or placed in other EC Member States or EFTA States unless the States concerned have reached agreement thereon.