EØS-avtalen artikkel 35 (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 35 Godkjenning Av Yrkeskvalifikasjoner - EØS-avtalen artikkel 35 (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

Siste endring

Artikkel

035

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 35

Bestemmelsene i artikkel 30 skal anvendes på det saksområde som dette kapittel omhandler.

Engelsk utgave

Article 35

The provisions of Article 30 shall apply to the matters covered by this Chapter.