EØS-avtalen artikkel 32 (offentlig virksomhet) - TEUV artikkel 51

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 32 Offentlig Virksomhet Teuv Artikkel 51 - EØS-avtalen artikkel 32 (offentlig virksomhet) - TEUV artikkel 51

Artikkel

032

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 51 TEUV (tidl. artikkel 45 TEF, tidl. artikkel 55 TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 32

Virksomhet som for en avtalepart innebærer, om enn bare leilighetsvis, utøvelse av offentlig myndighet, skal for denne avtaleparts vedkommende ikke omfattes av bestemmelsene i dette kapittel.

Engelsk utgave

Article 32

The provisions of this Chapter shall not apply, so far as any given Contracting Party is concerned, to activities which in that Contracting Party are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.