EØS-avtalen artikkel 17 (veterinære og plantesanitære forhold)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 17 Veterinaere Og Plantesanitaere Forhold - EØS-avtalen artikkel 17 (veterinære og plantesanitære forhold)

Siste endring

Artikkel

017

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 17

Vedlegg I inneholder særlige bestemmelser og ordninger om veterinære og plantesanitære forhold.

Engelsk utgave

Article 17

Annex I contains specific provisions and arrangements concerning veterinary and phytosanitary matters.