EØS-avtalen artikkel 125 (alminnelige og avsluttende bestemmelser: eiendomsrett) - TEUV artikkel 345

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 125 Alminnelige Og Avsluttende Bestemmelser Eiendomsrett - EØS-avtalen artikkel 125 (alminnelige og avsluttende bestemmelser: eiendomsrett) - TEUV artikkel 345

Artikkel

125

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 345 TEUV (tidl. artikkel 295 TEF, tidl. artikkel 222 TEØF)

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 125

Denne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten.

Engelsk utgave

Article 125

This Agreement shall in no way prejudice the rules of the Contracting Parties governing the system of property ownership.