EØS-avtalen artikkel 12 (eksportrestriksjoner) - TEUV artikkel 35

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 12 Eksportrestriksjoner Teuv Artikkel 35 - EØS-avtalen artikkel 12 (eksportrestriksjoner) - TEUV artikkel 35

Siste endring

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.9.2020

Artikkel

012

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 35 TEUV (tidl. artikkel 29 TEF, tidl. artikkel 34(1) TEØF)

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 12

Kvantitative eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene.

Engelsk utgave

Article 12

Quantitative restrictions on exports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between the Contracting Parties.