EØS-avtalen artikkel 117 (finansieringsordningene)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 117 Finansieringsordningene - EØS-avtalen artikkel 117 (finansieringsordningene)

Siste endring

Artikkel

117

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 117

Bestemmelser om finansieringsordningene er inntatt i protokoll 38, protokoll 38a og tillegget til protokoll 38a.

Engelsk utgave

Article 117

Provisions governing the Financial Mechanisms are set out in Protocol 38, Protocol 38a and the Addendum to Protocol 38a, and Protocol 38b.