EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - TEUV artikkel 34

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 11 Kvantitative Restriksjoner Teuv Artikkel 34 - EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - TEUV artikkel 34

Siste endring

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.10.2020

Artikkel

011

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 34 TEUV (tidl. artikkel 28 TEF, tidl. artikkel 30 TEØF)

EFTA-domstolen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 11

Kvantitative importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene.

Engelsk utgave

Article 11

Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between the Contracting Parties.