EØS-avtalen artikkel 104 (beslutningsprosessen)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 104 Beslutningsprosessen - EØS-avtalen artikkel 104 (beslutningsprosessen)

Siste endring

Artikkel

104

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 104

Beslutninger truffet av EØS-komiteen i de tilfelle som er nevnt i denne avtale, skal bli bindende for avtalepartene ved ikrafttredelsen, med mindre beslutningene selv bestemmer noe annet, og avtalepartene skal ta de nødvendige skritt for å sikre at de blir gjennomført og anvendt.

Engelsk utgave

Article 104

Decisions taken by the EEA Joint Committee in the cases provided for in this Agreement shall, unless otherwise provided for therein, upon their entry into force be binding on the Contracting Parties which shall take the necessary steps to ensure their implementation and application.