EØS-avtalen artikkel 10 (toll) - TEUV artikkel 28 og 30

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 10 Toll Teuv Artikkel 28 30 - EØS-avtalen artikkel 10 (toll) - TEUV artikkel 28 og 30

Siste endring

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2018

Artikkel

010

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 28 og 30 TEUV (tidl. artikkel 23 og 25 TEF, tidl. artikkel 12, 13 16 og 17 TEØF)

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 10

Toll på import og eksport og avgifter med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene. Med forbehold for de bestemmelser som er fastsatt i protokoll 5, skal dette gjelde også fiskaltoll.

Engelsk utgave

Article 10

Customs duties on imports and exports, and any charges having equivalent effect, shall be prohibited between the Contracting Parties. Without prejudice to the arrangements set out in Protocol 5, this shall also apply to customs duties of a fiscal nature.