Kunnskapsdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Kunnskapsdepartementet
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.4.2021. Samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 9.4.2021

Erasmus - EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett (2021-2027)

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.4.2021. Samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 9.4.2021

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.4.2021

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Fortolkningsdommer [1] og [2] med pressemeldinger [1] og [2] avsagt av EFTA-domstolen 25.3.2021

EU-henstilling om individuelle læringskontoer for etterutdanning for voksne

Notat om planlagt rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 23.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.3.2021

EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027)

Rådsbehandling med pressemelding 16.3.2021 (uformell enighet med Europaparlamentet)

Advokattjenestedirektivet

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021

Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren

Notat om planlagt oppdatering av veiledningen lagt fram av Kommisjonen 4.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.4.2021

EU-henstilling om mikroeksamensbeviser

Notat om planlagt rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 19.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 19.3.2021

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider

Abonner på Kunnskapsdepartementet