Finansdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Finansdepartementet
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.1.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 18.1.2021

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2021

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter godkjent i USA

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.1.2021

Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020

EØS-notat offentliggjort 13.1.2021

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.1.2021

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.1.2021

EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet

Dansk departementsnotat offentliggjort 5.1.2021

Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2021

Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2020

Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2020

Sider

Abonner på Finansdepartementet