Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1612 av 23. september 2015 om endring av vedtak 2008/961/EF om tredjelandsutstederes bruk av visse tredjelands nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1612 of 23 September 2015 amending Decision 2008/961/EC on the use by third countries' issuers of securities of certain third country's national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2015)

Sammendrag av innhold
Etter kommisjonsbeslutning 2008/961/EF kan tredjelandsutstedere benytte Indisk GAAP som regnskapsspråk i konsernregnskapet i regnskapsår som starter før 1. januar 2015. Dette er en overgangsordning i forbindelse med konvergering av Indisk GAAP til IFRS. (Utkast) til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av vedtak 2008/961/EF forlenger overgangsordningen til 1. april 2016.

Vurdering
Beslutningen anses å være EØS-relevant og akseptabel.

En gjennomføring i norsk rett vil medføre endring av verdipapirforskriften § 5-11 (1).

Status
Det foreslås i utkastet at beslutningen trer i kraft 1. januar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.09.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 533-534
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1612
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro